Galip Vardar Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Galip Vardar Serez idadisinde okudu. Çanakkale savaşlarına katıldı.

Mütareke yıllarında Mim*- Mim grubuna girdi. Bu grupta etkili çalışmalarda bulundu.

Tatavlalı Hrisantos’un (Khrysanthos). slav casusu Nikola Pasiç’in ve Ali Kemal’in yakalanmasında önemli bir rol oynadı.

Kurtuluş savaşından sonra Dârülfünun tarih şubesini bitirdi, liselerde öğretmenlik yaptı, iki Devrin Perde Arkası (H. Ertürk, 1957) ve İttihat ve Terakki’nin İçinde Dönenler (1960) adlı kitaplarda onun hatıraları yer alır; S. Kocagöz’ün Kalpaklılar ve Doludizgin adlı romanlarının kahramanı da (Talip) odur.

Bir cevap yazın