Ganiza Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı

Ganiza Mehmed Efendi Türk devlet adamı ve şairi (İstanbul 1572 – 1627).

Anadolu kazaskeri Abdülgani Efendinin oğlu. Taşköprülüzade Kemaleddin Efendi ve Kethüda Mustafa Efendiden ders gördü.

Ahizade Abdülhalim Efendiden yazı meşketti. Hoca Sadeddin Efendiden mülâzemet aldı.

Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Edirne kadısı oldu (1602).

Sonra Selânik (1604), ikinci defa Edirne (1605) kadılıklarına getirildi. Bir süre sonra Anadolu kazaskeri oldu (1612). Şiirlerinde Nadiri mahlâsını kullanırdı.

Sülüs, nesih, rık’a, tâlik ve celî yazı türlerinde başarılı örnekleri vardır.

Eserleri: Tefsir-i Beyzavî (Beyzavî’nin Tefsiri’nin Tercümesi), Şehname, şiirlerinin toplandığı Divan, Münşeat (mektuplar ve mansur yazılar), Miraciye (Miraç Hakkında Eser).

Bir cevap yazın