Gavsi Baykara Kimdir?

 

Gavsi Baykara Kimdir (1902-1967)- Bestekâr. İstanbul’da doğdu. Babası, Yenikapı, Mevlevi Dergâhı şeyhi Abdülbâki Baykara’dır. Galatasaray, Davutpaşa Sultanisi ve Darü’l-Hilâfe medresesine devam etti.

Ancak, bu okullardan hiçbirini tamamlayamadı. Büyükbabası, Celâleddin Efendi, Halid Dede ve Rauf Yekta Bey’den musiki dersleri gördü. 1919’da dede oldu.

Bu vazifesi tekkeler kapatılıncaya kadar sürdü. 1941’de İstanbul Konservatuvarı icra heyetine akndı. Son derece rindmeşrep bir hayat sürdü. Baykara’dan geriye 60 kadar eser kalmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir