Gelenbevi İsmail Efendi Kimdir,Kısaca Hayatı

Gelenbevi İsmail Efendi Kimdir,(1730 – 1790), tanınmış Türk matematik bilgini.

Gelenbevi İsmail Efendi Kısaca Hayatı

Öğrenimini Manisa Gelenbevi İsmail Efendive İstanbul’da yaptı.

Müderris oldu.

Çağında Ayaklı Kütüphane denilen Mehmed Emin Efendiden ders aldı.

Bahriye okulunda, riyaziye okuttu.

Selim III devrinde sultanın sevgisini kazandı.

Bu sebepten ölümünden bir yıl evvel Yenişehir Fener mollalığına tayin edildi ve orada öldü.

Burhan ve Logaritma adlı iki risalesi ile matematik, mantık ve medreselerde okunan derslere ait, bir kısmı basılmamış on altı kadar eseri vardır.

Bir cevap yazın