Geoffrey Chaucer Kimdir?

Geoffrey Chaucer Kimdir,İngiliz şairi (Londra 1340’a doğr.- 1400).

Geoffrey Chaucer Hayatı

Saraya mal veren bir şarap tüccarının oğlu. 1357’de Clarence düşesi ve Edvard III’ün gelini Elizabeth’in yanına girdi. İki yıl sonra kral ile birlikte, 1360 Bretigny barışıyla sona eren Avrupa seferine katıldı.

Esir düştü, kral, fidyesini ödeyerek onu kurtardı. Bu sıralarda fransız edebiyatından etkilendi. Jean de Meung’ün Le Roman de la Rose (Gülün Romanı) adlı eserini The Romaunı of the Rose başlığıyla İngilizceye çevirdi ve birçok alegori yazdı: The Compleynt of Mars (Mars’ın Yakınması), An A.B.C. (Bir A.B.C.).

Compleynt to Pity’de (Merhamete Yakınma) [1363’e doğr.] basından geçen umutsuz bir aşktan ilham alır. 1366’da Lancaster düşesinin nedimelerinden Philippa Roet ile evlendi, ertesi yıl kralın hizmetine girdi. 1374’te Londra limanı gümrük müfettişi, 1376’da da parlamento üyesi oldu.

Bu arada türlü diplomatik görevlerle yabancı ülkelere, özellikle İtalya’ya gönderildi. İtalya’da Petrarca ile tanıştığı sanılır.

Ondan aldığı kuvvetli bir İtalyan etkisi birçok eserinde görülür: Boccaccio’dan esinli Troilus and Criseyde (Troilus ile Khryseis) [1382] ve The Leğende of Good Women (İyi Kadınlar Efsanesi) [1385].

En önemli eseri, 1373’te yazmaya başladığı Canterbury Tales’dir (Canterbury Hikâyeleri). Bu hikâyeler, Decamerone’den taklittir, fakat biçim yönünden tamamen değişiktir. Canterbury Hikâyeleri’Chaucer çok büyük bir sanatçı olarak belirir.

Ayrıca psikolog yönü de ağır basar, duygulu ve çok insancıldır; en değişik kişilerin derinliğine varır, anlayışlı ve etkili bir dille portrelerini çizer. Hikâyeler. yazarın canlı anlatımı, nükteli ve açık üslûbu sayesinde İngiliz edebiyatının en büyük eserleri arasında yer alır.

Chaucer 1386’da resmi görevlerinden uzaklaştırılmıştı, fakat Compleynt to his Empty Purse (Boş Kesesine Yakınma) adlı eseri yazınca 1389’da yine kralın sekreterliğine getirildi.

Westminster Abbey’e gömülen İngiliz yazarlarının ilkidir. Chaucer, İngiliz edebiyatında bir donum noktası sayılır. Ülkesinin ilk büyük modern şairidir. İngiliz dilinin ve dilbilgisinin yerleşmesinde önemli rol oynamıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir