George Berkeley Kimdir,Hayatı

George Berkeley Kimdir İrlandalı piskopos ve filozof (İrlanda’da Thomastown yakınında 1685-Oxford 1753).

George Berkeley Hayatı

Dublin’de öğrenimini tamamladıktan sonra rahiplik mesleğine girdi; Yunanca, İbranice re ilahiyat okuttu.

1713’ten 1720’ye kadar Fransa, Japonya ve İtalya’da dolaştı.

George BerkeleySonra Derry (İrlanda) papaz okulu yöneticOiiroe getirildi (1721-1727).

1728’de Bermuda adalarında hıristiyanlığı yayabilme amacıyla Rhode Island’a gitti, ama yardım görmediği için tasarısından vaz geçip 1732’de ingiltere’ye döndü.

1735’te Cloyne (irlanda) -piskoposluğuna getirildi.

Başlıca eserleri: The Theory of Vision (Görme Teorisi) [1708], Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge (İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine İnceleme) [1710], Three Dialogues Between Hylas and Philonous (Hylas’la Philonoüs Arasında Üç Konuşma) [1713], Alciphron (1732), The Analyst (Çözümleyici) [1734], Siris: A Chain of Philosophical Reflexions and Inquiries Concerning the Virtues of Tarwater (Siris: Katranlı Suyun özellikleri Üzerinde Felsefi Düşünceler ve Araştırmalar) [1744] (bu eserde, katranlı su üstündeki araştırmaları vesile edinerek, metafizik sorunları inceler).

George Berkeley Felsefesi

Berkeley’in uğraştığı belli başlı konu dindi. İnançsızlığın ve maddeciliğin gittikçe gelişmesinden büyük üzüntü duyduğu için tabiat hakkındaki kendi görüşünü ortaya koyarak, bu akımlarla mücadele etmeye çalıştı.

Hareket noktası olarak duyumları aldı, ama duyularla sadece algılarımızı bilip tanıdığımızı ileri sürdü.

Berkeley’e göre maddi alem fenomenlerden ibarettir, cevheri ve devamlılığı yoktur.

Var olan ancak ruhlar ve bu ruhların fikirleridir, cisimlerin varlığı algılanmış olmaktan ibarettir: esse est percipi.

Duyusal değişikliklerin sebebi ne maddi eşyadadır ne de bizde; bu sebep, Tanrıdadır.

Tanrı, fenomenlerin dilini kullanarak bizimle konuşur ve irademizi yönetir. Locke, temel niteliklerle ikinci dereceden nitelikler arasında bir ayırım yapmıştı.

Berkeley, bütün bu niteliklerin duyumlara dayandığını ve öznel olduğunu ileri sürer (öznel idealizm veya öznelcilik).

Locke’un ampirizmi ile Malebranche’ın idealizmi, Berkeley’in maddeyi inkâr edişinde bir araya gelir.

Berkeley, Kant’ı doğrudan doğruya etkilemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir