Georges Cuvier Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Georges Cuvier Kimdir,Fransız tabiat bilgini (Montbeliard 1769-Paris 1832).

Georges Cuvier Hayatı

Protestan bir subayın oğludur, önce din adamı olmaya hazırlandı.

Yüksek bir zekâya sahipti.

Resim çizmeye merak sardı, Buffon’un eserlerindeki bütün resimleri çizerek aslına uygun şekilde boyadı.

Stutgart akademi kolejine burslu öğrenci oldu.

Normandiya’da altı yıl eğitmenlik yaptı. Yumuşakçalar hakkında çalışmaları Geoffroy Saint-Hilaire’in dikkatini çekti.

G. Saint-Hilaire 1794’te onu Paris’e çağırdı.

Jardin des Plantes’te anatomi kürsüsüne yedek öğretmen tayin ettirdi.

Cuvier 1795’te Academie des Sciences’a üye seçildi ve 1803’te bu kurumun daimi sekreteri oldu.

1799’da College de France’ta Daubenton’un, Î802!de Museum’da Mertrud’un yerine geçti.

Napolyon I ona büyük payeler verdi.

Louis XVIII buna yenilerini kattı, onu «mutezil dinler müdürü» ve üniversite şansölyesi yaptı, baron unvanını ve Legion d’honneur nişanının grand officier rütbesini verdi.

Sonra Louis-Philippe onu yüksek meclis üyeliğine getirdi.

1818’de Academie Française’e seçildi.

Cuvier şu esasları ortaya koydu:

1. Organizmada yer alan bütün değişiklikler kendi aralarında birbirine bir bağıntıyla bağlıdır, bazı organlarsa organizmanın tümü üzerinde kesin bir etkiye sahiptir, buna organların bağımlılığı kanunu denir.

2. Canlılarda bazı karakterler karşılıklı olarak birbirine benzediği halde, diğer bir kısım karakterler hiç benzemez, buna da karşılıklı bağıntı kanunu denir.

Cuvier bu ilkeleri uygulayarak ve birkaç kırık kemiğe dayanarak bilinmeyen türleri ortaya çıkarabildi.

Denebilir ki, karşılaştırmalı anatominin ve paleontolojinin yaratıcısı Ömer’dir.

Hayatının sonuna doğru, gözlemlerden genel kurallara varmak isteyerek türlerin değişmezliği ve yerin «devrimler» geçirdiği görüşünü benimsedi; Geoffroy Saint-Hilaire ve Lamarck’ın evrim hakkındaki görüşlerine şiddetle karşı çıktı.

Başlıca eserleri: Leçons d’Anatomie Comparee (Karşılaştırmalı Anatomi Dersleri) [1800-1805], Dİscours sur les Revolu-tions du Globe, Recherches sur les Ossemen is Fosilles (Yerin Geçirdiği Devrimler Hakkında Konuşma, Fosil Kemikler Hakkında Araştırmalar) [1812-1824], le Regne Animal Distribue d’Apres son Organisation (Yapısına Göre Hayvanlar Alemi) [1816; 2. bas. 1829-1830], Histoire Naturelle des Pois-sons (Balıkların Tarihi), Valencienne ile birlikte (1829 ve sonra).

Bir cevap yazın