Georges Lecomte | Biyografi |

Georges Lecomte Fransız yazar (Macon 1867-Paris 1958). Önce oyunlar yazdı.

Daha sonra Art İmpressioniste (İzlenimci Sanat) [18921 adlı bir tenkit kitabı yayınladı.

Çok geçmeden romanlar yazmağa başladı.

Toplumsal olayların gülünç taraflarını yansıtan bir tenkitçiydi.

Georges Lecomte Eserleri

Valets (Uşaklar) [1897]; Les Cartons Verts (Yeşil Kartonlar) [1901]; Le Veaıı d’Or.(Altın Buzağı) [1903]; Les Hannetons de Paris (Paris Şaşkınları) [1905]; Le Mort Saisit le Vif (ölü Canlıyı Yakaladı) [1925]. Ayrıca tarih araştırmaları ve biyografiler de yayınladı.

Bir cevap yazın