Geyikler ve Özellikleri

Geyikler ve Özellikleri,(Boynuz çıkıntısı her yıl düşerek yerine bir dal fazla olarak yeniden çıkar.

Dişi geyiğe maral denir; yavru geyiğeyse zaraf gibi çeşitli yöresel adlar verilir.)

Amerika, Avrupa ve Asya’nın kuzey bölgelerine yayılmış kırka yakın geyik türü ve yirmi kadar cinsi vardır.

Üçü dışındaki bütün türlerde yalnızca erkek geyiklerde boynuz bulunur.

Geyikler Ne Yer Nerede Yaşar

Boynuzlar ilkbahardan ilkbahara gerçekleşen büyümeleri sırasında kadife denilen kısa tüylerle kaplanır; daha sonra kan dolaşımı kesilince boynuzu kaplayan deri yok olur ve boynuz ölür.

Geyik Türleri ve Özellikleri

Batı Avrupa’da bulunan kızıl geyiğin (Cervus elaphus) postu kahverengi-kırmızıdır; uzunluğu 2 m’yi, cidago yüksekliği de 1,30 m’yi aşar.

Kızıl geyiğin yakın akrabaları kanada geyiği de denilen Vapiti (Cervus canadensis) ile aristo geyiği de denilen sambar ya da samburdur (Cervus unicolor); her iki tür de yüksek, ılıman ovalarda yaşar.

Aksis ile Sikanın (ya da japon geyiği) yetişkinlerinde post beneklidir.

David geyiği (Elaphurus davidıanus) Çin kökenlidir ve günümüzde yalnızca koruma altına alınmış alanlarda varlığını sürdürmektedir.

Virginia geyiği (Odocoileus virginianus) Kuzey Amerika kökenlidir ve çizgi roman kahramanı Bambi’ye örnek olmuştur.

Güney Amerika’da küçük bedenli birçok geyik türü barınır: bataklık geyiği (Blastoceros dichotomus); pampa geyiği (Ozoteceros bezoarticus); Andlar’da yaşayan geyikler (Hippocamelus cinsi); mazamalar (Mazama cinsi) ve pudular (Pudu cinsi).

Çin geyiğinde (Hydropotes inermis) boynuz çıkıntıları yoktur, fakat erkeklerde köpekdişleri bulunur.

Çin geyiğine su geyiği adı da verilir.

Bir cevap yazın