Giacomo Carissimi Kimdir,Hayatı

Giacomo Carissimi Kimdir,İtalyan bestecisi (Marino. Roma 1605-Roma 1674).

Giacomo Carissimi Hayatı

Babası fıçıcıydı. Kimin yanında öğrenim gördüğü bilinmiyor. Tivoli katedralinde şarkıcı, sonra da orgcu oldu.

1629’da Roma’da Collegium Germanicum Hungaricum’un (Sant-Apollinaide) kilisesi müzik yöneticiliğine getirildi: ömrünün sonuna kadar bu görevde kaldı, 1656’da Collegium Germanicum’da seslendirilen Jephte ve Historia di Abrama (İbrahim’in Hikayesi) oratoryolarıyle dış ülkelere de taşan büyük bir ün kazandı.

Paris konservatuvarında fransızca sözlü motet ve kantatları (Vimpie [Dinsiz], Sur la Chariti [Merhamet Üstüne], Sur le Purgatoire [Aral üstüne], VHistoire des Cyclopes [Kyklopların Hikayesi], l’Histoire de l’Ane [Eşeğin Hikayesi]), ayrıca Latince ve Fransızca Bürlesk Requiem adlı eseri vardır.

Çok sayıda kantat besteledi, bunlar yayımlanmadı (Crolla il Mondo [Dünya Yıkılıyor], 1 Naviganti [Gemiciler], i Ciechi [Körler], Giudizio Universale [Evrensel Yargı], il Lamento di Maria di Scozia [îskoçyalı Mary‘nin Yakınması] v.b.).

1666-1675 Yılları arasında teksesliden 9 sesliye kadar en az üç defterlik motet ve missalar bestelediği bilinir, 12 Sesli Silahlı İnsan missası ve birçok eseri elyazması olarak kaldı.

Çok sayıdaki oratoryolarından on altısı günümüze ulaştı (Diluvium Universale [Evrensel Tufan], Job, Lucifer, Lanentatic Damnatorum [Cehennemliklerin Yakınması], Din Kurbanları v.b.).

Çağdaşları, Carissimfnin modern reçitatıvo ve kantat yapısını kurduğunu söyler. Onun çalışmasıyla. dindışı müzik anlayış ve biçimleri din müziğine de girdi.

Yalnız bir sahne eseri vardır, buna karşılık oratoryolarındaki büyük dramatik güç ve lirizm, klasik dönemin bu türdeki en büyük ustasının Carissimi olduğunu gösterir.

Cesti’nin ve Alessandro Scaratti’nin büyük sanatına giden yolu o açtı, öğrencileri arasında, Carissimi’yi Paris’te tanıtan fransız bestecisi Marc-Antoine Charpentier de vardır.

Günümüzde kantatlarının ve Jephte, Jonas, Judicium Salomonis (Süleyman’ın Yargısı) oratoryolarının birçok baskısı yapıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir