Giridizade Mehmet Paşa Kimdir,Hayatı

Giridizade Mehmet Paşa Balıkesir mütesellimi, 1829’da mirmiranlık rütbesiyle Maraş ve Niğbolu mutasarrıfı oldu; sonra vezirlikle Silistre valiliğine tayin edildi.

1834’te vezirliği kaldırılarak görevinden alındı. Sivas mutasarrıfı (1844), aynı yıl vezirlik rütbesiyle Bozok ve Musul valisi, sonra Karesi valisi oldu (1848).

Şumnu mevki kumandanlığına getirildi (1853). Gözleve muharebesinde öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir