Giritli Sırrı Paşa Kimdir,Hayatı

Giritli Sırrı Paşa (1844 -1895),Osmanlı devlet adamı.

Giritli Salih Efendinin oğlu. Girit vilâyet kaleminde kâtiplik yaptı. İstanbul’a gelerek medrese öğrenimini tamamladı.

Yanya ve Aydın mektupçu muavinliğinde, Prizren ve Tuna mektupçuluğunda bulundu.

Bihke, Izvornik, Karasi mutasarrıflıklarına; Kastamonu, Ankara, Sivas, Adana, Bağdat ve Diyarbakır valiliklerine tayin edildi.

Şair Leyla Hanım ile evlendi. Eserleri: Şerhi Akait Tercümesi; Nakdü’l Kelâm (Sözün Değeri); Ârâi Millet (Millet Reyleri); Nuru’l Hûda (Tanrı’nın Nuru).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir