Gülşeniyye Tarikatı

Gülşeniyye Tarikatı,İbrahim Gülşeni tarafından kurulan Halvetiyye tarikatı’nın bir kolu.

Çok sıkı bir çilecilik izleyen sünni bir anlayıştır ve Mevlevilik ile Halvetiliğin birleşmesinden oluşan bir tarikattır.

XVI yüzyılda Diyarbakırlı İbrahim Gülşeni tarafından kurulan bir tarikattır.

Halvetilik ve mevleviliğin birleşmesi sonucu oluşmuştur, kurucusu İbrahim kendi yolunu bulmadan önce Ruşeniliğe bağlanmış bu yüzden Gülşeniler Mevlana’nın bir beytinde Ruşenî ile Gülşenî’nin geleceğini müjdelediğine inanılır.

Bir cevap yazın