Gustav Hertz Kimdir?

Gustav Hertz Kimdir Alman’ fizikçisi (Hamburg 1887-Berlin 1975).

Gustav Hertz Hayatı

H.Hertz’,in yeğeni. öğrenimini Göttingen, Münih, Berlin, Eindhoven (Hollanda) üniversitelerinde yaptı.

1922’de Halle üniversitesine profesör oldu, 1928’de Berlin Fizik enstitüsü müdürlüğüne tayin edildi.

1947’de S.S.C.B. adına atom araştırmalarına başladı, 1955’te Leipzig üniversitesi profesörlüğüne getirildi, ilk çalışmaları gazların yayılmasıyla ilgilidir.

1925’te, atom fiziği alanındaki araştırmalarıyle, Nobel Fizik ödülünü James Franck ile paylaştı.

Bu iki fizikçi, seyreltilmiş bir gazın atomları üzerine hızlı elektronlar göndererek flüorışı olaylarının nasıl meydana geldiğini açıklığa kavuşturdular.

Kuvanta teorisine göre, atom içindeki elektonların enerji düzeyi kavramını da, 1913’te, bu fizikçiler ortaya attılar.

 Gustav Hertz

Gustav Hertz Biografie

Deutsch ‘Physiker (1887 Hamburg-Berlin 1975) h.hertz Neffe. Göttingen Bildung, München, Berlin, Eindhoven (Niederlande) hat in der Schule. Im Jahr 1922 wurde er Professor an der Universität Halle, 1928 wurde er in das Institut für Physik in Berlin ernannt.
1947 USSR im Namen des Atoms Forschung begann im Jahr 1955 wurde die Berufung zum Professor der Universität Leipzig ist die erste Studie über die Verbreitung von Gas. Im Jahr 1925 für seine Forschung in der Atomphysik Feld, den Nobelpreis für Physik James teilten mit Franck: zwei Physiker, wie Fluoreszenz-Ereignisse, indem er schnelle Elektronen auf Atome in einer verdünnten Gas, klarzustellen, dass sie auftreten. Nach der Quantentheorie ist der Begriff der Elektronenenergieniveaus in den Atomen, im Jahre 1913, kam mit dieser Physiker.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir