Güzelce Mahmud Paşa Kimdir,Hayatı

Güzelce Mahmud Paşa (öl. 1604) Osmanlı devlet adamı.

Çeşitli memuriyetlerde bulundu. Yeniçeri ağası oldu. Kars (1593) ve Tuna muhafızlıklarında bulundu (1598). Üçüncü vezir oldu (1600).

İsyan eden Eflak voyvodası Mihal üzerine gönderildi; Mihal’i on iki defa bozguna uğrattı.

Yergöğü kalesini tamir ettirdi; Bükreş’e girerek Kırçova banının mallarını ele geçirdi.

Bu başarıları, sadaret kaymakamı olmasını sağladı. Sadrazam Yemişçi Hasan Paşayı öldürtmek için şeyhülislâm Sunullah Efendiden fetva aldı. Yeniçerilere 30 000 altın filorin dağıttı.

Bu yüzden sipahiler arasında isyan çıktı. Durum sadrazam tarafından anlaşılınca kaçtı. Yemişçi’nin öldürülmesiyle hayatını kurtardı.

Bir cevap yazın