Habakkuk Kitabı

Habakkuk Kitabı,Hz. Mûsâ ile Hz. İsâ arasında gelen sekizinci yahudi peygamberi…

Bu arada gelen bir çok yahudi peygamberlerinden biridir.

Kur’an’da adı anılmaz.

Tevrat içinde üç bölümlük bir kitabı vardır.

“Peygamber Habakkuk’un görmüş olduğu yük” sözüyle başlar ve şöyle sürer: “Yâ Rab, ne vakte kadar seni imdada çağıracağım da işitmeyeceksin? Sana zorbalık var diye feryâd ediyorum da kurtarmıyorsun”.

Bir cevap yazın