Hacı Mühürdar Abdi Efendi Kimdir

Hacı Mühürdar Abdi Efendi Kimdir,Devlet adamı ve şair (İstanbul 1699-1764). Babıâli’de kalem hizmetlerinde yetişti, sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşanın maiyetinde bulundu, Patrona Halil isyanında (1730) gizlenmek zorunda kaldı.

1732’ den itibaren tekrar devlet hizmetine girdi. 1753, 1757 ve 1763 yıllarında üç defa reisülküttaplık görevine tayin edildi. Resmi yazılardaki mahareti ve şiirde gösterdiği kabiliyet, Damad İbrahim Paşa ve Koca Ragıp Paşa gibi münevver sadrazamlar devrinde onu şöhret sahibi yaptı ve bu sebeple buyruldu yazmaya memur edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir