Hacı Vesim Paşa Kimdir

 

Hacı Vesim Paşa Kimdir Osmanlı devletinin son kaptanıderyası (İstanbul 1824-?, 1910).

Hacı Vesim Paşa Hayatı

Bahriye emini Mehmed Reşid Efendinin oğlu.

Denizcilik okulunu bitirdikten sonra 1842’de Girit ayaklanmasını bastırmada gösterdiği başarı ile zamanın kaptanıderyası Çengeloğlu Tahir Paşanın dikkatini çekti.

1849’da devlet tarafından İngiltere’ye tahsile gönderildi, iki yıl İngiliz bahriye okulunda okudu.

Dönüşte donanma topçu öğretmeni oldu.

Sivastopol savaşındaki hizmeti beğenilerek kendisine Fransa ve İngiltere bahriyeleri tarafından takdirname verildi.

Abdülaziz’in tahta çıkışında onun yaverleri arasına girdi; sonra memuriyetle Mekke emirliğine gönderildi.

1864’te müşirlikle kaptanıderya oldu.

Fakat bahriye’ye ayrılan tahsisatın azaltılmasına itiraz ettiği için azledildi.

Daha sonra donanma kumandanı sıfatıyla Girit’i abluka etmek üzere gönderildi.

1877 Osmanlı-Rus savaşında da muhtelif hizmetlerde bulundu.

Akdeniz boğazı muhafızı oldu, oradan adı bahriye nazırlığına çevrilen kaptanıderyalığa üçüncü defa tayin edildi.

Abdülhamid II’nin, donanmanın silâhsızlandırılması teklifini kabul etmemesi üzerine azledildi.

Bir cevap yazın