Hacim Muhittin Çarıklı Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Hacim Muhittin Çarıklı Kimdir,Hayatı,Türk idare ve siyaset adamı (Uşak 1881 – İzmir 1965).

Mülkiye’yi bitirdi (1904). Sonra çeşitli yerlerde kaymakamlık, mutasarrıflık ve polis müdürlüğü yaptı.

Karesi (Balıkesir) mutasarrıfı iken ittihatçı olduğu için, açığa çıkarıldı.

Yunanlıların İzmir’i işgali üzerine Balıkesir Müdafai Hukuk cemiyetini kurdu ve cemiyetin merkez heyeti başkanlığına getirildi.

Hacim Muhittin Çarıklı
Hacim Muhittin Çarıklı,Türk idare ve siyaset adamı (Uşak 1881 – İzmir 1965).

Birinci ve ikinci Balıkesir kongrelerine ve bütün Batı Anadolu’dan gelen delegelerin katılmasıyla toplanan Alaşehir kongresine başkanlık etti.

1919 Yılı sonunda Osmanlı Mebusan meclisine Karesi milletvekili seçildi.

İstanbul’un işgali üzerine (16 mart 1920), Ankara’ya gelerek T.B.M.M.’ye katıldı.

Milletvekilliği devam ederken olağanüstü yetki ile Hüdavendigâr (bugünkü Bursa ve Balıkesir illeri) valiliğine tayin edildi.

Bursa’nın işgaline kadaı bu görevde kaldı.

İstiklâl mahkemelerinde üyelik ve başkanlık yaptı.

T.B.M.M.’nin ikinci ve üçüncü dönemlerinde Giresun, dördüncü döneminden yedinci dönem sonuna kadar da Balıkesir milletvekilliği yaptı.

Hatıraları, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacim Muhittin Çarıklının Kuvayı Milliye Hâtıraları (1919-1920) [1967] adı altında Türk inkilâp Tarihi enstitüsü tarafından yayımlandı.

Bir cevap yazın