Hadım Mesih Paşa

Hadım Mesih Paşa (? – 1592) Osmanlı sadrazamı.Enderundan yetişti. Hazinadarbası iken Mısır beylerbeyi tayin edildi (1574). Beş yıl Mısır’da kaldı. İstanbul’a dönüşünde ikinci vezir, 1585’te sadrazam oldu. Dert ay sonrs görevinden ayrıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir