Hafız Ahmed Paşa Kimdir | Biyografi,Tarih |

Hafız Ahmet Paşa Kimdir Osmanlı sadrazamı (Filibe 1564-İstanbul 1632).

Hafız Ahmed Paşa Hayatı

Hafız Ahmet Paşa Kimdir
Hafız Ahmet Paşa,Osmanlı sadrazamı (Filibe 1564-İstanbul 1632).

Filibe’li bir müezzinin oğlu; sesinin güzelliği ile dikkati çekti.

Ahmed I devrinde saraya alındı.

Müsahiplik, doğancıbaşılık yaptı.

1608’de kaptanıderya, 1609’da Şam beylerbeyi oldu.

1623’te Diyarbakır beylerbeyi iken Bağdat’taki Bekir Subaşı olayını bastırdı, fakat Safevi hükümdarı Abbas’ın şehre girişini önleyemedi.

1625’te sadrazam ve İran serdarı olarak Bağdat’ı geri almak için şehri sekiz ay kuşattı, başarıya ulaşamayıp geri çekilince görevlerinden azledildi (1626).

İstanbul’a gelince Murad IV’ün kızkardeşi Ayşe Sultanla evlenerek ikinci vezir oldu.

1631’de ikinci defa sadrazam tayin edildi.

Topal Receb Paşanın el altından körüklediği sipahi ayaklanmasında Murad IV’ün kendisini kurtarma gayretlerine rağmen, asiler arasına kılıçla dalarak dövüştü ve öldürüldü (1 şubat 1632).

Aynı zamanda şair olan Ahmed Paşanın Bağdat seferi sırasında Murad IV’e gönderdiği manzum Şikâyetname’si meşhurdur.

Bir cevap yazın