Hafız Derviş Vahdeti Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hafız Derviş Vahdeti,31 Mart vakasının tertip ve teşvikçilerinden (Lefkoşa 1869-İstanbul 1909).

Kıbrıs’lı fakir bir ailenin çocuğu olarak sefalet içinde büyüdü.

Beş yaşında Kur’an’ı hatmetti; on dört yaşında hafız oldu. Biraz da arapça ve fıkıh okudu.

Bir ara nakşibendî tarikatına girdi.

Yirmi yaşlarında İstanbul’a geldi.

Memduh Paşanın Kuruçeşme’deki yalısında imamlık yaptı.

İşlediği bir suçtan ötürü İstanbul’dan sürüldü.

Geri döndüğü zaman, çıkarmak istediği gazete için Abdülhamid II’den para yardımı diledi, bu isteği kabul edilmedi.

10 Kasım I908’de Volkan gazetesinde İttihat ve Terakki cemiyetine bağlı kimselere şiddetle saldırmaya başladı.

Devlet ileri gelenlerine hitaben dinî inançların sarsıldığı, ahlâkın bozulduğu yolunda açık mektuplar yayımladı.

3 Nisan 1909’da ittihad-ı Muhammedi cemiyetini kurdu; bir sokak gösterisi düzenledi.

31 Mart vakasında kışkırtıcı rol oynadı.

İsyanın Hareket ordusu tarafından bıstırılması üzerine İzmir’e kaçtı.

Yakalanarak getirildiği İstanbul’da örfî idare mahkemesince yargılandı.

Ayasofya meydanında asıldı (1909).

31 Mart vakası ile ilgili olarak yeni yayımlanan belgelere dayanan bazı araştırıcılar tarafından Derviş Vahdetî’nin İngilizlerin emrinde çalışan bir ajan olduğu İleri sürülmektedir.

Bir cevap yazın