Hafız İsmail Müşfik Efendi Kimdir,Hayatı

Hafız İsmail Müşfik Efendi Türk şairi ve gazetecisi (İstanbul 1806-Medine 1877). Manastır’da Emirzade ailesinden. Sadaret mektupçuluk kaleminde görev aldı.

Yazdığı yazılarla dikkati çekerek Türkiye’nin ilk gazetelerinden biri olan Ceride-i Havadis gazetesinde yazı yazmaya memur edildi.

Bu gazetedeki makalelerini çok beğenen Büyük Reşid Paşa tarafından mükâfatlandırıldı.

Halvetî tarikatındandı. Bazı şiirleriyle birkaç mektubunun bulunduğu Mütfiknâme adlı eseri basıldı.

Bir cevap yazın