Hain Ahmed Paşa Kimdir | Biyografi,Tarih |

Hain Ahmed Paşa Kimdir Osmanlı vezirlerinden Mısır valisi (?-?, 1524).

Hain Ahmed Paşa Hayatı

Enderun’dan yetişti, miriâlem ve yeniçeri ağası oldu.

Belgrad seferine (1521) Rumeli beylerbeyi olarak katıldı.

Hain Ahmed Paşa Kimdir,Hayatı
Hain Ahmed Paşa’nın, kafasının kesilip isyanı bastırmakla görevli olan Ayas Mehmed Paşa’ya takdim edilmesi.

Daha sonra üçüncü vezir ve Rodos seferinde Çoban Mustafa Paşa yerine serdar, Rodos’un fethinden sonra ikinci vezir oldu.

Sadrazam Piri Mehmed Paşanın emekliye ayrılması üzerine sıra kendisinde olduğu için sadarete geçmeyi ümit ederken (1523) Kanuni’nin, has odabaşısı İbrahim Ağayı sadrazam yapmasına kırıldı, kendi isteğiyle Mısır valisi oldu.

Burada çerkezleri elde ederek hile ile Kahire kalesini zapt ve Melik Mansur Sultan Ahmed unvanı ile hükümdarlığını ilân etti.

Vezir tayin ettiği sancakbeylerinden Mehmed Bey, devlete sadık kalarak onu öldürmeye teşebbüs etti.

Ahmed Paşa, kaçarak Beni Bekr araplarına sığındı.

Bir süre sonra ele geçirilerek öldürüldü.

Bir cevap yazın