Hakkı Behiç Bayiç Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Hakkı Behiç Bayiç Kimdir,Hayatı ,Türk idare ve siyaset adamı (İstanbul 1886-Ankara 1943).

Mülkiye mektebini biterdi.

Mülkiye müfettişi, Bilecik ve Akçay mutasarrıfı.

Birinci B.M.M.’de Denizli milletvekili.

İlk icra vekilleri heyetinde Maliye bakanı, daha sonra İçişleri bakanı.

Yeşilordu cemiyeti ile Halk Iştirakiyyun fırkası ve resmî Türk-Komünist fırkası kurucularından.

Asabı rahatsızlığı yüzünden siyasetten ve faal görevlerden çekildi.

Bir cevap yazın