Halil Demircioğlu Kimdir?

Halil Demircioğlu Kimdir,Türk tarihçisi (Manastır, 1903-Ankara 1972) İstanbul Erkek lisesini bitirdi İstanbul Hukuk fakültesinde okurken (1930) devlet imtihanını kazanarak Eskiçağ tarihi öğrenmek üzere Almanya’ya Halil Demircioğlugönderildi, öğrenimine Berlin (1932), Londra (1933), Paris (1934) üniversitelerinde devam etti ve «Eski Anadolu Kültürlerinin Batı Kültür Dünyasına Tesirleri» konulu doktora tezini Berlin üniversitesinde hazırladı (1939).

Türkiye’ye dönüşünde Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya fakültesine tayin edildi (1939), doçentliğe (1940) ve profesörlüğe yükseldi (1950). Bir süre Amerika’da Princeton üniversitesinde misafir profesör olarak kaldı (1952-1953).

Devlet hizmetlerinde de bulundu ve Başbakanlık Arşiv müdürlüğü (1956-1957), Basın Yayın ve Turizm Genel müdürlüğü yaptı (1958-1959). Türk Tarih kurumu, Alman Arkeoloji enstitüsü ve Alman Şarkiyat cemiyeti üyesi.

Halil Demircioğlu Eserleri

Roma Tarihi (4 cilt, Ankara 1954), Peloponezoslularla Atinalıların Savacı (Tukidides’ten tercüme. Ankara 1958-1969).

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir