Halil İnalcık Kimdir,Hayatı | Bilim İnsanları Biyografileri |

Halil İnalcık Türk tarihçisi (İstanbul 1918).

Halil İnalcık Hayatı

Halil İnalcıkBalıkesir öğretmen okulunu (1935), Ankara Dil ve Tarih – Coğrafya fakültesini bitirdi (1940).

Aynı fakültenin öğretim kadrosuna girdi; doçent (1943) ve profesör oldu (1952).

Amerika’da Columbia üniversitesinde (1953 -1954) ve Princeton üniversitesinde (1967) misafir profesörlük yaptı.

1957’den sonra Siyasal Bilgiler fakültesinde idari teşkilât tarihi dersleri vermeye başladı.

Halil İnalcık Eserleri

Tanzimat ve Bulgar Meselesi (doktora tezi, 1943); Fatih Devri Üstüne Tetkikler ve Vesikalar (1954); Hicrî 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-ı Arvanid (Hicri 835 Tarihli Arnavut Sancağı Defterinin Sureti) [1954]; Kanunname-i Sultanî ber Muceb-i örf-i Osmanî (II. Mehmed ve II. Bayezid Devirlerine Ait Yasakname ve Kanunnameler) [Osmanlı örfü Gereğince Sultanlara Ait Kanunnameler] (R. Anhegger ile, 1956) .

Halil İnalcık
Halil İnalcık, çok iyi düzeyde Osmanlı Türkçesi, iyi düzeyde; İngilizce, Fransızca, Almanca, orta düzeyde de; Arapça, Farsça ve İtalyanca biliyordu.Dünyanın çeşitli üniversitelerinden çok sayıda fahri doktora tevcih edilen İnalcık, 20. yüzyıl sona ererken Cambridge’de bulunan Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2000 bilim adamı arasında gösterilmiştir.
Halil İnalcık
Halil İnalcık

Bir cevap yazın