Halit Akmansü Kimdir,Hayatı

Miralay Halit Akmansu Kimdir,Asker ve siyaset adamı. (Daday 1884-İstanbul 1953).

Halit Akmansü Hayatı

Halit Akmansü Kimdir
Miralay Halit Akmansu ,Asker ve siyaset adamı. (Daday 1884-Istanbul 1953).

Harp akademisinden kurmay yüzbaşı olarak çıktı (1909) ve merkezi Şam’da bulunan Beşinci orduda görevlendirildi.

Birinci Dünya savaşında Irak cephesinde bulundu.

Mütarekede, Diyarbakır’da On üçüncü kolordu kurmay başkanı iken, İstanbul hükümetinin emriyle Atatürk’ü tevkif etmek ve Sivas kongresini dağıtmak isteyen Ali Galip’in yakalanmasında hizmeti görüldü.

Sakarya Meydan muharebesinde üçüncü kafkas tümenine, Büyük Taarruz’da da beşinci kafkas tümenine kumanda etti.

2, 3 Eylül 1922 gecesi Uşak dolaylarında yunan başkumandanı general Trikopis ile İkinci kolordu kumandanı general Diyenis’i Halit Akmansü’nün tümenine bağlı süvari keşif birliği esir etti.

1923’te Kastamonu milletvekili seçildi ve Terakkiperver Cumhuriyet fırkasına girdi.

1927’den sonra siyasetten çekildi.

Bir cevap yazın