Hallaciye Tarikatı Nedir

Hallaciye Tarikatı Nedir,Hallacı Mansur’un izleyicileri tarafından kurulan tarikat.

İslâm tasavvufunda özel bir yeri vardır.

Hallacı Mansur adıyla anılan Ebül Mugis El-Hüseyin bin Mansur el Beyzavi insanı temel alan bir tasavvuf anlayışı geliştirmiştir.

Mansur’un anlayışına göre bütün görünüşler bizzat yaratandır.

Yaratan’ın çeşitli görüntüleridir.

İnsan ayrı ayrı varlık değil, Tanrının ta kendisidir.

Bir cevap yazın