Halveti Tarikatı,Özellikleri 

 

Halveti Tarikatı,Gizli zikir yöntemini kullanan sünni bir tarikat. Ondördüncü yüzyılda şeyh Ebû Abdullah Siraceddin Ömer bin Ekmelûddin-i Lâhici tarafından kurulmuştur.

Halveti Tarikatı Özellikleri 

Kırk gün yalnız olarak ibadet etmeyi tam kırk kez üst üste tekrarlamakla ünlenmiştir.

Dünyadan el etek çekerek gizli zikir bu tarikatın başlıca özelliğidir.

Sayısı pek çok tarikatlar ve kollar türettiği için bu tarikata tarikat fabrikası denir (Abdülbaki Gölpınarlı, Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatler, İstanbul 1969, s. 205).

Bu tarikatta dervişliğe yükselebilmek için yedi dereceden geçirilr.

Başlıca kuralları tövbe etmek, salavat getirmek ve Tanrı’nın yedi adını (Osm. Esmâ-i seb’a) zikretmektir.

Sayı mistikçiliğinden kalma yedi sayısı uğurlu bir sayıdır.

Bir cevap yazın