Hamidi Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı

Hamidi Mehmed Efendi  Türk din bilgini (öl. İstanbul 1767).

Babası Mirzazade Ahmed Neylî Efendidir; Akkirmanî Mehmed Efendiden ders aldı. Medresei hariç müderrisi oldu (1730).

Şeyh Muhiddini Foçavî medresesinde iptida-yı dahil müderrisliğine getirildi (1733).

Süleymaniye medresesi (1752), Selânik, Üsküdar, Edirne (1760), Mekke mevleviyeti rütbesini kazandı, istanbul kadısı (1765), sonra Anadolu kazaskeri oldu. Şiir ve nesirleri vardır.

Bir cevap yazın