Hamza Beyzade Mustafa Paşa Kimdir,Hayatı

Hamza Beyzade Mustafa Paşa

Türk devlet adamı (? – 1483).

Yahşibeyzade Hamza Beyin oğlu.

Bayezid II’nin şehzadeliğinde Amasya’da onun maiyetinde bulundu.

Bayezid padişah olunca İstanbul’a geldi; onun sadrazam olmasından korkan rakibi İshak Paşanın teşvikiyle yeniçeriler ayaklanarak Mustafa Paşanın Amasya’ya geri gönderilmesini sağladılar.

Bir süre sonra tekrar İstanbul’a geldi.

Padişah ile Gedik Ahmed Paşanın arasının açılmasına ve Ahmed Paşanın hapsine sebep oldu.

Vezirliğe getirildi (1481), sonra Gedik Ahmed Paşa, kayınpederi îshak Paşa ile birleşerek Mustafa Paşanın padişah tarafından önce tutuklanmasını; sonra öldürülmesini sağladılar.

Bir cevap yazın