Haram Nedir, Neler Haramdır

Haram Nedir Neler Haramdır,Haram olan bir şeyi yapmış olanlar günah işlemiş olurlar, bu suçları da dinsel cezayı gerektirir.

Yapılan haram’ın derecesine göre cezaları değişir.

Örneğin, Tanrı’ya ortak koşmak çok büyük bir haramdır, dinden çıkmayı gerektirir.

Oysa şarap içmek de haramdır, fakat islamın temel koşullarında olmamakla beraber cezası birkaç sopa yemektir.

İslam hukuku (fıkıh) özellikle haram derecelerini ve bunların cezalarını titizlikle saptamıştır.

Örneğin Nahl sûresinin 115. âyeti şöyle der: “Allah size ancak ölü etini, kanı, domuz etini, Allah’tan başkası için kurban edilen hayvanı haram kılmıştır. fakat her kim bunalıp çaresiz kalırsa yer.

Çünkü Allah merhametlidir, bağışlayıcıdır”.

Haram Aylar Nedir ve Hangileridir

Kur’an haram aylar da saptamıştır.

Örneğin Tevbe sûresinin 2. âyeti şöyle der: “Siz Tanrı’ya ortak koşanlar (müşrikler) yeryüzünde dört ay emniyetle gezebilirsiniz”, aynı sûrenin 5. âyeti bunu şöylece tamamlar: “Haram aylar geçti mi, Tanrı’ya ortak koşanları öldürün, tutun, hapsedin”, aynı sûrenin 36. âyeti şöyle der: “Allah’ın kitabında ayların sayısı on ikidir.

Bunların dördü saygıdeğerdir (muhteremdir).

İşte bu dosdoğru bir dindir”, Bakara sûresinin 194. âyeti de şöyle der: “Kutlu aya karşı kutlu ay. Kutluluk karşılıklı olur.

Onun için her kim size saldıracak olursa onun saldırdığı kadar siz de saldırın”.

Haram olan aylar Kameri yılın Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylandır.

Bu aylarda savaşmak (kıtal) yasaktır. fakat son âyet’te de belirtildiği gibi, düşman saldırırsa savaşılabilir.

Kur’an’da haranı sayılan, eş-deyişle yasaklanan işlemler pek çoktur.

Bunların başlıcaları şunlardır:

Allah’a ortak koşmak ve küfretmek.

Peygamberlerin kimine inanıp kimine inanmamak.

anaya ve babaya boyun eğmemek (itaatsizlik etmek) ve karşı gelmek.

haksız yere adam öldürmek ve zulmetmek.

kötülük ve hayasızlık etmek, yalan yere tanıklık ve yemin etmek.

sarhoş olmak.

kumar oynamak.

tefecilik ve faizcilik etmek.

hırsızlık etmek.

dolandırmak.

sahtekârlık etmek.

başkasının malını zorla almak.

alışverişte doğru davranmamak.

domuz eti yemek, büyü yapmak ve yaptırmak.

iftira etmek.

hased etmek.

kin gütmek.

ahdinde durmamak.

insanların aralarını bozmak ve karışıklık çıkarmak.

iyice bilmediği bir şey hakkında hüküm vermek.

tartı ve ölçülerde hiyle yapmak.

başkalarıyla alay etmek.

başkalarının ayıplarını araştırmak.

Sayılamayacak kadar çok olan bu haram ve günahların İslâm dinine özgü bulunanlarının (örneğin kimi peygamberlere inanmamak) dışındakiler genellikle törebilim (ahlâk) kurallarıdır.

Bir cevap yazın