Hasan Nazif Dede Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Hasan Nazif Dede Türk şairi (Yenişehir 1813-îstanbul 1860).

Hasan Nazif DedeHadis bilgini, özel öğrenim gördü.

Sonra mevlevî tarikatına girdi.

Beşiktaş mevlevîhanesi şeyhi oldu.

Şiirlerinde tasavvuf kavramlarının geniş bir yer kapladığı görülür.

Tasavvuf konularıyla da uğraşan Nazif Dede’nin Divan’ından başka Tarifü’l – Sülük (Tarikata Girme Yollarının Tanımı) adlı bir eseri vardır.

Bir cevap yazın