Hasan Rıza Soyak Kimdir,Kısaca Hayatı | Biyografi |

Hasan Rıza Soyak Kimdir,Türk devlet adamı (Üsküp 1888 – İstanbul 1970).

Rüştiyeyi bitirdi.

Hasan Rıza Soyak Kısaca Hayatı

Vilayet kaleminde çalıştı.

Birinci Dünya savaşı başında İstanbul Merkez kumandanlığına bağlı olarak örfi İdare Hasan Rıza Soyakkumandanlığı kaleminde (1914), I. Kolordu kurmaylığında (1914) ve II. Kolordu kurmayı kaleminde görev aldı (1916).

Harbiye nezaretinde çalıştı (1917).

Anadolu’ya geçerek Atatürk’ün hizmetine girdi.

T.B.M.M. Tahvilat kaleminde birinci katip oldu (1922).

Cumhurbaşkanlığı köşkünde mutemetlik yaptı (1924).

Cumhurbaşkanlğı özel Kalem müdürü oldu (1927).

Genel Sekreter vekilliğine (1932), Genel sekreterliğe getirildi Genel sekreterliği sırasında bir dönem de Burdur milletvekilliği yaptı.(1934).

Bu görevinden emekliye ayrıldı (1939).

1970 yılında İstanbul’da öldü.

Bir cevap yazın