Hasan Sırrı Efendi

Hasan Sırrı Efendi Süleymaniye müderrislerinden Emin Efendinin oğlu, önce Yeniköy’de raufiye tarikatı dergâhı şeyhi Mehmed Emin Efendiden, sonra kazasker Mustafa İzzet Efendiden hat öğrendi.

Mevlevi tarikatına girdi, musiki alanında çalıştı; İstanbul’da Sünbülefendi dergâhında zâkirbaşı oldu. Ahkâmı Adliye nezaretinde ve Meclisi Ticaret İcra dairesinde görev aldı.

48 Büyük ve küçük hilye yazdı. Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin sandukası üzerindeki örtünün yazısı onundur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir