Haşimiyye Tarikatı Nedir

Haşimiyye Tarikatı  Nedir; Onsekizinci yüzyılda Celvetî şeyhi Haşim Baba tarafından kurulmuştur.

Celvetîliğin bir koludur. Bu kol Celvetîlik ile Bektaşiliğin bileşimidir.

Haşim Baba, hem Celvetî hemde Hamzavîymiş.

Mütezile’nin Hişamiyye anlayışı da kimi metinlerde be adla anılır.

Bir cevap yazın