Hattat Beşir Ağa Kimdir,Hayatı

Hattat Beşir Ağa Kimdir, (? 1751)-Osmanlı hattat ve kızlarağası.

Hattat Beşir Ağa Hayatı

İstanbul’a küçük yaşta gelerek sarayda yetişti. Hasırcılar imamı Hattat Hafız Mustafa Efendi’den sülüs ve nesih yazılarını öğrendi.

Yazılarına imza koymak için hattat Enderunlü Mumcuzade Mehmed Ağa’dan icazet aldı.

1746’da Kızlarağası oldu. Bu görevdeyken adı bir çok yolsuzluk ve rüşvet olayına karıştı.

I. Mahmud’a yeniçerilerin Beşir Ağa yüzünden ayaklanmak üzere olduğu ihbar olununca, padişah tarafından kızlarağalığından azledildi.

Birkaç yakınıyla birlikte Kızkulesi’ne götürülerek idam edildi (1751).

Üsküdar’da Nasuhi Dergahı haziresine gömüldü. Ölümü için şu beyit söylenmiştir:

“Kanlar ağlasın mürekkep, kaare giysün hameler Başına rikler saçup dürsün yüzünü nameler “

İstanbul’un çeşitli semtlerinde çeşme ve benzeri hayratı vardır.

Bunların kitâbeleri kendi yazısıdır.

Öldükten sonra terekesinde, rüşvet yoluyla topladığı ünlü hattatların imzalarını taşıyan çok değerli bir mushaf-ı şerif ve levha koleksiyonu çıkmıştır.

Bir cevap yazın