Hattat Hafız Abdülahad Vahdeti Bey Kimdir,Hayatı

Hattat Hafız Abdülahad Vahdeti Bey,Küçük yaşta İstanbul’a gelerek Enderunı Hümayuna memur oldu.

Hafız Abdülahad Vahdeti Bey

1860’ta Hırkai Saadet imamlığına, 1868’de Mektebi Harbiye hattatlığına tayin edildi.

Sülüs ve nesih yazılan.

hattat Abdullah Zühdü Efendiden öğrendi.

Birçok Kur’an, hilye ve levhası vardır.

Bir Kur’an’ı, Hz. Muhammed’in Haremi Şerifi’ndedir.

Vahdeti Bey, sülüs yazıda da başarılı sayılır.

Bir cevap yazın