Havarilerin Mektupları

Havarilerin Mektupları Vulgat’da Aziz Paulus’a ait on dört ve katolik denen yedi mektup vardır. Bunlar mektup biçiminde, öğütlerle ahlâki irşatlara geniş yer veren yazılardır.

Bir kiliseye veya belirli bir topluluğa hitaben yazıldığı ve belli bir durumu mesele edindiği halde bu mektupların, bütün olarak, çok tutarlı ve hem de tamamlanmış bir öğreti niteliği taşıdığı da söylenemez: Aziz Paulus’un mektupları Romalılara (öğreti açıklaması), Korinthos’lulara (I ve II [Hıristiyan topluluklarının hayatı], Galatia’lılara, Efeslilere (cisimleşmenin sırrı), Philippi’lilere Kolossai’lilere (azlz’in Roma’da tutuklu olduğu sırada), Seâniklilere (I ve II), Timotheus’a (I ve II), Titus’a Philemon’a («Kır Mektupları») ve ibranilere yazılmıştır.

Paulus’un mektupları içinde yaşadığı topluluların somut hayatlarını canlandırmakla kalmaz, bunlardan bazılarında Hıristiyan dininin şu veya bu görüşü daha geniş bir açıdan ele alınarak işlenir.

Aziz Paulus mektuplarının metin incelemesi, Resullerin İşleri ve İncil metinlerine göre çok daha kolaydır, zira bunlarda uyum ve büyük farklılıkla! gibi üslûp özellikleri yoktur. Katolik mektupları Aziz Yahya’nın «On İki Kavim’e», Aziz Petrus’un (I ve II), Aziz Yuhanna’nın (I, II ve III) ve Aziz Yahuda’nın mektuplarıdır.

Düzmece mektuplar, özellikle IV. yüzyılda, Aziz PauluCa mal edilen bazı sahte mektuplar ortaya çıkarıldı: başlıcaları Laodikeia’lılara Mektup ve Seneca ile Aziz Paulus’un Yazışmaları’dır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir