Hayim Nahman Bialik Kimdir,Hayatı

Hayim Nahman Bialik Kimdir İbranice yazan şair (Rady, Ukrayna 1873-Viyana 1934).

Hayim Nahman Bialik Hayatı

Lirik şiir derlemeleri, edebi ve dilbilimsel denemeler yazdı; çeşitli avrupa dillerinden çeviriler ve eski İbrani edebi Hayim Nahman Bialikeserlerinden derlemeler yaptı, bu eski eserleri unutulmuşluktan kurtardı.

Milli bir şair olan Bialik, yahudi kültürünün kaynaklarından yararlanır ama yahudi halkının çağdaş dileklerini de ifade eder.

İbrani ırkının «diaspora» da (Filistin dışı) gördüğü zulümlere karşı bir isyan çığlığı atar; İsrail ülkesine dönülmesi için dokunaklı bir çağında bulunur.

İsrail’de gömülüdür. Yahudi ulusunun manevî önderlerinden biri ve İbranî rönesansının en büyük şairi olarak kabul edilmiştir.

Bir cevap yazın