Hendek Savaşı,Tarihi

Hendek Savaşı,Bu yöntemle tedbir alınan savaş “Hendek gazası” olarak anılır.

Buhârî’nin Câbir’den naklettiği bir hadise göre Peygamber Hz. Muhammed hendeğin kazılışına bizzat katılmıştır.

Hendek Savaşı Tarihi

Cabir şöyle der. “Biz bütün ashâb hendek kazarken çok katı ve kazılması olanaksız bir kayaya rastladık.

Durumu peygambere bildirdik.

Hz. Muhammed açlığını bastırmak içni karnına bir taş bağlamıştı.

Peygamber hendeğe inerek sivri balyozu ile sert kayaya vurdu.

Taş kum gibi dağıldı.” Peygamberin şöyle dediğini de Süleyman İbn Surad bildiriyor: “Hendek günü Peygamber: Bundan böyle biz onlara karşı savaşırız, fakat onlar bize saldıramazlar, buyurdu”? Ahzâb sûresinin (ki Hendek savaşına Ahzâb gazvesi de denir) 9-25. âyetleri bu savaşla ilgilidir.

Bu ayetlerde şöyle denir: “”Ey inananlar, Allah’ın size olan iyiliklerini bir düşünün.

O gün üzerinize ordular saldırmıştı da biz onlara karşı hem bir yel, hem de sizin görmediğiniz ordular göndermiştik.

O gün onlar yukardan aşağıdan üzerinize saldırmışlardı da korkudan yürekleriniz ağzınıza gelmişti, gözleriniz yuvalarından fırlamıştı.

Allah’tan şüphe etmiştiniz.

Bizse inananları sınıyorduk, ikiyüzlülerle içi bozuk olanlar Allah’la elçisi bizi aldattı demişlerdi.

Allah bu tanımazları ters yüzüne çevirdi, hiçbir kazanç elde edemediler, inananlarsa kazandılar, çünkü Allah onlara yardım elti”. Hendek savaşında Kureyş, Galalaıı boyları, Kureyza ve Nâdir yahudileriyle birlikte on bin kişilik bir orduyla Medine dolaylarına gelmişler ve Galebe adındaki yerde konaklamışlardı.

Müslümanlar üç bin kişiydiler.

Kureyşliler kazılan hendekleri aşıp Medine’ye yaklaşamadılar, savaş bir ay kadar karşılıklı ok ve taş alarak sürdü.

Sonunda şiddetli bir fırtına çıktı ve düşman çadırlarını darmadağın etti, kuşatmayı bırakıp kaçmak zorunda kaldılar.

Hendek deyimi Kur’an’ın Büruç sûresinde de geçer.

Bu sûre yahudi Zıı Nuvâs’ın hıristiyan lan dinlerinden döndürmek için ateş dolu hendeklere attırdığı yolundaki öyküyle ilgilidir.

Büruç sûresinin 4. âyeti şöyle der: “O hendekleri kazanlar gebersinler”.

Bir cevap yazın