Henry Louis Le Chatelier Kimdir,Hayatı | Bilim İnsanları |

Henry Louis Le Chatelier Kimdir Fransız kimyacısı ve maden bilim adamı (Paris 1850-Miribale-les – Echelles, Isere 1936).

Henry Louis Le Chatelier Hayatı

Henry Louis Le Chatelier
Henry Louis Le Chatelier,Fransız kimyacısı ve maden bilim adamı (Paris 1850-Miribale-les – Echelles, Isere 1936).

Mühendis Louis Le Chatelier’nin oğlu.

Birincilikle girdiği (1869) ficole Polytechnique’i gene birincilikle bitirerek, maden mühendisi oldu (1875).

Kimya üstüne araştırmalar yaptı ve kimya dersleri verdi.

Ecole Polytechnique’te belletici (1882), Maden okulunda Sınaî kimya profesörü oldu (1887) ve 1898’de College de France’da maden kimyası kürsüsünün başına geçti.

Patlayıcı karışımları, özellikle grizuyu inceledi ve kömür madenlerine mahsus emniyetli patlayıcıları buldu; ilk olarak infilâk dalgasının fotoğrafla kaydını yaptı.

1886’da yüksek sıcaklıkların ölçülmesi için termoeletrik platin ve radyumlu veya iridyumlu platin çiftini kullandı.

Yeni metotların kullanılması sayesinde, metallerin ve alaşımların bünyesini, ilk olarak bilimsel bir şekilde inceledi; ısı yoluyla analizi ve mikroskopik metalografiyi buldu.

1901’de amonyağın sentez yolu ile elde edilme şartlarını araştırdı ve bunun sanayide de elde edilebileceğini gösterdi.

Ayrıca, fiziko-kimyasal dengelerin yer değiştirmesi hakkındaki genel kanunu buldu.

Seramik üzerine araştırmalar yaptı ve çimentolar hakkında ilk bilimsel bilgüeri elde etti.

Taylor doktrinini Fransa’da yaymak için eserler yayınladı: işletmelerin daha iyi teşkilâtlandırılması yolundaki hareketlere katıldı; bunlardan biri olan Fransa’da Teşkilâtlanma konferansı, daha sonra Fransa’da Teşkilâtlanma Millî komitesi haline geldi.

Le Chatelier kanunu, basınç değişimlerinin etkisi altında fiziko – kimyasal denge halindeki bir sistemin yer değiştirmelerini yöneten kanun: Düzgün denge durumundaki bir sistemde sabit sıcaklıktaki her basınç artması bir dönüşüm meydana getirir; bu dönüşüm sabit basınç ve sıcaklıkta olursa bir hacim küçülmesi de görülür.

Henry Louis Le Chatelier

Henry Louis Le Chatelier

Bir cevap yazın