Herakleitos Kimdir? Hayatı ve Felsefesi

Herakleitos Kimdir Hayatı ve Felsefesi Yunan filozofu (Efes, Anadolu M.ö. 540’a doğr. – öl. 480’e doğr.). Efes’te saltanat sürmüş olan önemli bir ailenin çocuğuydu.

Herakleitos Hayatı

Bazı kutsal görevlerle yükümlüydü, öğretisini ortaya koyan eserini Efes tanrıçası Artemis’e adadı.

HerakleitosPers kralı Darius ile mektuplaştığı söylenirdi. 498’de Perslere karşı girişilen genel ayaklanmaya Efes sitesinden başka bütün siteler katıldı.

Düşüncelerini özdeyişler halinde söyledi, bu yüzden ona karanlik dendi. Güçlü ve canlı üslûbu, onu, kutsal görevi dolayısıyle tanıma fırsatını bulduğu Doğu’nun dinî eserlerindeki havaya yaklaştırır, lonia dilinde yazdığı Peri Physeos (Tabiata Dair) adlı eserinden günümüze bazı parçalar kaldı.

Herakleitos Felsefi Görüşleri

Herakleitos, lonia filozoflarının anlayışına bağlıydı. Ona göre ana madde ateş’ti: «Dünya tektir, onu ne bir tanrı, ne de bir insan yaratmıştır.

O kendi yasasına göre tutuşan, kendi yasasına göre sönen ebedî bir ateştir ve hep öyle kalacaktır». Bu ilk unsurdan birtakım değişmelerle su, toprak oluşur. Her şey meydana gelir, her şey ateşe döner, evrensel bir yanışla tükenir.

Her şey her an değişir, akıp gider (panta rhei), her şey oluşum’dur. Her şey kendi karşıtına dönüşür, soğuk sıcağa, gündüz geceye, büyük küçüğe, küçük büyüğe, canlı ölüye v.b. Karşıtların çarpışması ve öz birliği her şeyin temelidir.

Evren konusundaki bu görüşü, ona «diyalektik metodun babası» unvanını kazandırdı: «Her şey bir kavgada, zorunlu olarak meydana gelir».

Herakleitos felsefesi, Parmenides’in anlayışına karşıdır. Parmenides Varlık’ın tek ve değişmez olduğunu savunmuştu.

Herakleitos, var olmayanı, başka olanı, çok olanı da her varlıkta görür ve oluşumun böylece mümkün olduğunu söyler. Bu felsefe, sofileri, stoa’cıları, Eflatun’u, Aristoteles’i, yani diyalektikçi bütün felsefecileri etkilemiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir