Herault de Seychelles | Biyografi |

Herault de Seychelles (Marie Jean) Fransız hâkimi ve siyaset adamı (Paris 1759-1794).

Paris Yüksek mahkemesinde avukattı.

Bastille’in zaptına katıldı.

Yasama meclisine, sonra da Konvansiyon’a üye seçildi. Herault de SeychellesParis ayaklanmasında girondin milletvekillerinin tutuklanması için meclis kuşatıldığı sırada (2 haziran 1793) milletvekiliydi.

Karşı koymağa kalkıştı, Paris ordusu kumandanı Hanriot’nun tehditleri karşısında boyun eğmek zorunda kaldı.

Girondin’lere karşı olduğunu açıkça bildirdi, sonra inançlarına aykırı olduğu halde 1793 Anayasasını yazmak görevini yüklendi.

Kamu Selâmet komitesi üyesi oldu.

Bir süre sonra arkadaşları ondan kuşkulandılar.

Danton ile birlikte idama mahkûm edildi.

Başlıca eserleri: Theorie de l’Ambition (Mevki Hırsı Kuramı) ve Visite â Montbard (Montbard’ı Ziyaret).

Bir cevap yazın