Hermes Kimdir,Hikayesi | Yunan Mitolojisi Tanrıları |

Hermes Kimdir,Hikayesi Yun. mit. Arkadia asıllı yunan tanrısı.

Başlangıçta sürüleri koruyan çoban tanrısıydı.

Olympos’a kabul edildikten sonra şairler onu Zeus ile Maia’nın oğlu olarak kabul ettiler.

Hermes Efsanesi

HermesDaha doğuşunda olağanüstü bir olgunluğu ve yaratıcı zekâsı ile dikkati çekti.

Adına eklenen sıfatlar, kendisine bağlanan tanrılar ve kültü ile ilgili çeşitli belirtiler, Hermes’in çok eski bir çağda Khthonios’un bereket ve ölüler tanrısı olduğunu göstermektedir.

Yunan halk dinindeki görevleri çeşitlidir, fakat genellikle ikinci derecedeki rollerde, başka tanrıların elçisi ve kahramanların koruyucusu olarak görülür.

Yol kavşaklarında dolaşan hortlakları kaçırır; yolları, yollardan geçen münadi, yolcu ve tüccarları kollar, dolayısıyle ticareti hattâ hırsızları korurdu.

Roma ve Delos’ta bulunan tüccar birliklerinin de koruyucusuydu.

özellikle Zeus’a hizmet ederdi, insanlarla Zeus arasında aracılık yapardı.

Apollon’un ünlü lir’ini icat etti.

Bazen adı ilham perilerine (musa’lara) bağlanır.

Atina ve İsparta stadyumlarında yapılan beden hareketlerini öğreten tanrı da Hermes’tir.

HermesHermes, önceleri bir taş yığını veya yol kenarlarında kaba bir sütun olarak temsil edildi.

Ancak M.ö. VI. yy.da sakallı, harmanili, ayağında kanatlı sandallar bulunan, elinde kutsal asa (kerykeion) tutan tanrı tipine dönüştü, başında keçeden bir külâh veya dar kenarlı bir düz şapka vardır: eski vazolarda ve heykel gruplarında (Louvre’daki Thasos kabartmaları ve Delphoi’deki Siphnos hazine binası) görülür.

Sonraları İonia’nın sakalsız genç Hermes tipi ağır basmaya başladı.

Sürülerin koruyucusu Hermes tipinin yerini de (sırtında bir koç bulunan [kriophoros] atlet yapılı delikanlı) aldı.

En ünlüleri Olympia Hermes’i (Praksiteles) ve Lysippos Hermes’idir (Napoli müzesinde Herculanum bronzu).

Ruhların güdücüsü olarak, bazen terazi ile de tasvir edilmiştir.

Bir cevap yazın