Hermogenes Kimdir?

Hermogenes Kimdir Yunanlı filozof (M.ö. V. yy.). Hipponikos’un oğlu ve Kallias’ın kardeşi. Sokrates’in hem öğrencisi hem dostuydu.

Ksenophon, Apomnemoneumata’ sının (Hatıralar) birçok yerinde ondan söz eder. Eflatun da, Kratylos adlı diyalogunda konuşmacıları arasında ona yer verir. Phaidon’da, Sokrates’in ölümünden Hermogenes’in hazır bulunduğu yazılıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir