Herseklizade Arif Hikmet Kimdir

Herseklizade Arif Hikmet Kimdir Divan şairi ve bilgin (Mosiar 1839- İstanbul 1903).

Herseklizade Arif Hikmet Hayatı

1853’te öğrenim için İstanbul’a gitti.

Sadaret Mektubî kaleminde memur oldu.

Divanı Ahkâmı Cezaîye zabıt kâtipliğinde, Adliye daireleri mümeyyizliklerinde bulundu.

Hüdavendigâr (Bursa), Manastır, Kastamonu, Adana, Cezayir-i Bahrisefit vilâyetleri Bidayet mahkemesi reisliği, Adliyeyi İstanbul İstinaf mahkemesi azalığı (1897), İstinaf Hukuk reisliği (1900), Mahkemei Temyiz azalığı (1901) görevlerinde çalıştı.

İslâmî ilimlere ait, özellikle tasavvuf hakkında derin bilgisi vardı.

Kadirî tarikatındandı.

Tasavvuf ve felsefeye ait eserleri: Levâyih-ül-Hikem (Hikmet Levhaları); Levâ-mi-ül-Efkâr (Fikirlerin Parıltıları); v.d. Di-van’ı İbnül Emin Mahmud Kemal’in yazdığı bir önsözle birlikte basılmıştır (1918).

Bir cevap yazın