Hicaz Demir Yolu Madalyaları

Hicaz Demir Yolu Madalyaları 1 800 km’lik Şam-Hicaz demiryolunun yapımı için para yardımında bulunanlara verilmek üzere Abdülhamid II tarafından çıkarılan üç ayrı madalya. (her madalyanın 5-50 altın tutarındaki yardımlar için nikel, 50-100 altınlık yardımlar için gümüş, 100 altından fazla yardımlar için altın çeşitleri vardı).

Hicaz Demir Yolu Madalyaları Özellikleri

1 Hamidiye Hicaz demiryolu madalyası. ön yüzünde defne dalından bir çelenk içinde Abdülhamid II nin «el-Gazi» tuğrası, altta lokomotif resmi, arka yüzünde ise «Hamidiye Hicaz demiryoluna hizmet eden hamiyetmedâna mahsus madalyadır» yazısı bulunmaktadır;

2.Maan mevkiinin resmiküşadı madalyası. Demiryolunun Maan’a kadar olan bölümünün açılışı dolayısıyla çıkarıldı.

Ön yüzünde; üstte tuğra ve lokomotif resmi, arka yüzünde, «Hamidiye Hicaz demiryolu Maan mevkiinin resmiküşadı yadigârı 1322 (1904)» yazısı vardır;

3.Hicaz demiryolunun Medine i Münevvere mevkii madalyası. ön yüzünde, tünelden çıkan tren resmi ile tuğra, altında «sene 1326 (1908)» yazısı ve hurma ağaçları resmi bulunmaktadır.

Arka yüzünden «Hamidiye Hicaz demiryolunun Medinei Münevvere mevkiine ve Aynüzzerka suyunun demir borularla beldei tahireye isali ve Hamidiye camii şerifinin hitamı inşası ve haremi melâiki huddam Hazreti risalet penahîde ziyai kehrubai iş’ali hatırası olmak üzere bu babda hidematı sebk edenlere nişanei mefharettir» yazısı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir