Hidrostatik Basınç Nedir

Hidrostatik Basınç Nedir

Bir sıvı içinde 1 cm2 lik bir yüzeye yapılan etki hidrastatik basınçtır.

Sıvılar bulundukları kabın çeperinden içinde bulunan cisimlerin yüzeyine bir kuvvet uygularlar.

Bu kuvvetlerin birim yüzeyleri üzerine yaptıkları kuvvet uygulaması hidrostatik basınçtır.

Basit bir örnek süzgeçtir.

İçine su doldurulan bir süzgece deliklerinden su dışarıya fışkırır.

Bu suyun çepre yaptığı basıncın en belirgin örneğidir.

Bu tanımdan sonra yeni bir enerji çeşidine geçiyoruz.

Taban Basıncı 

Sıvılar içinde bulundukları kapların çeperine ve içine batırılan cisimleri yüzeylerine basınç yaptığını daha önce belirtmiştik.

Sıvılar aynı zamanda içinde bulundukları kapların tabanına da basınç yaparlar.

Bu basınç tabanın yüzeyi, sıvının yüksekliği ve sıvının özgül ağıriıyla orantılıdır.

Bu basıncı formüle edilecek olursak şu sonucu elde ederiz.

Basınç Kuvveti = Tabanın yüzeyi x Taban basıncı

Bir cevap yazın